Informatie COVID-19

Informatie COVID-19

Sinds 8 juni zijn al onze kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en BSO-locaties weer geopend. De veilig- en gezondheid van alle kinderen, ouders en medewerkers staan bij Columbus Junior voorop. Daarom volgen we de richtlijnen van het RIVM en houden wij ons aan de maatregelen van het Ministerie van VWS rondom het Coronavirus. Ouders worden structureel op de hoogte gehouden van wijzigingen via berichten en nieuwsbrieven in ons ouderportaal Konnect.

Op deze pagina worden zo snel mogelijk de laatste wijzigingen verwerkt. Mocht u meer willen lezen over de algemene richtlijnen omtrent het coronavirus, dan kunt u terecht op de website van het RIVM:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

Wilt u het corona protocol van Columbus Junior inzien? Dan kunt u deze opvragen via: kindadministratie@columbusjunior.nl

FAQ – Veel gestelde vragen:

Tot wanneer kan ik een aanvraag doen voor extra opvang?
Extra opvangdagen die minimaal 7 dagen voor de gewenste opvangdag in Konnect worden aangevraagd, worden beoordeeld. Een aanvraag wordt goedgekeurd wanneer dit binnen de geplande personele bezetting valt.
Aanvragen worden beoordeeld wanneer het personeelsrooster klaar is, ongeveer 2 weken voor de start van de opvangweek.

Tot wanneer zijn de tegoeden van mijn kind geldig?
In Konnect kan je zien tot wanneer elk tegoed ingezet kan worden bij een aanvraag. Een tegoed vervalt aan het einde van deze geldigheid. Ook als dit tegoed niet volledig is ingezet/ in gezet kon worden. Een tegoed is kindgebonden en niet overdraagbaar.


Hoe verloopt kinderopvang in tijd van corona bij Columbus Junior?
Al onze vestigingen zijn weer geopend voor kinderen die geen gezondheidsklachten hebben. We volgen de beslisbomen vanuit de branchevereniging om vast te stellen of een kind naar de opvang kan komen. De opvang is weer als normaal, met een paar aanpassingen rondom veiligheid en hygiëne. Ouders komen tijdelijk niet op de groepen. Bij de overdracht houden we 1,5 meter afstand. Waar mogelijk gebeurd de overdracht buiten. Hoe het haal- en brengmoment verloopt, verschilt per vestiging. Meer informatie hierover kunt u vinden in het Corona protocol van uw opvanglocatie naar keuze.
Kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Pedagogisch medewerkers doen dat onderling wel. Ook wordt er extra aandacht besteed aan het handen wassen. Zowel op de groepen als door het personeel. Met een aangepast schoonmaakrooster maken we vaker en grondiger schoon op de vestigingen en ventileren we extra goed.

Kan ik nog wel een rondleiding krijgen?
Wanneer u geen gezondheidsklachten heeft is een rondleiding nog steeds mogelijk. Op dit moment vinden rondleidingen plaats met 1 ouder. Ook plannen we deze buiten openingstijden. Wanneer u een vestiging betreedt, vragen wij u een mondkapje te dragen. De collega die de rondleiding geeft doet dat ook.

Dragen pedagogisch medewerkers een mondkapje tijdens opvangmomenten?
Om de emotionele veiligheid te borgen wordt het gebruik van mondkapjes tijdens het opvangen van kinderen afgeraden door de branchevereniging (i.s.m. het RIVM). Wij volgen dit advies.

Mag mijn kind naar de opvang?

Om na te gaan of uw kind op dit moment naar de opvang mag kunt u de beslisboom doorlopen. Op onze Facebookpagina plaatsen wij altijd de laatste versies. Versie 21-10-2020:
https://www.facebook.com/columbusjunior/photos/a.315145208611455/3262848223841124/