Informatie COVID-19

Informatie COVID-19

Update 19-08-2021: Nieuwe beslisboom 0-8 jaar

De wijzigingen:

  • Personen vanaf 12 jaar moeten 10 dagen in quarantaine als zij uit een zeer hoog risicogebied komen. Daarom is in de beslisboom ‘Land met (zeer) hoog risico’ aangepast naar ‘Land met zeer hoog risico’ (zie ook nederlandwereldwijd.nl). Kinderen onder twaalf jaar zijn niet verplicht maar worden dringend geadviseerd om in quarantaine te gaan na terugkomst uit een zeer hoog risicogebied. Zij kunnen zich op dag 5 laten testen om de quarantaine te verkorten. Er is een url toegevoegd naar de website van de Rijksoverheid met meer informatie over de quarantaineplicht na terugkomst uit het buitenland.
  • Wanneer mag een niet-getest kind weer naar de opvang/school? In de beslisboom ontbrak dat een kind in het geval van aanhoudende milde klachten na 7 dagen (nadat de klachten zijn begonnen) weer naar de kinderopvang of school Tenzij er nog een quarantaine-advies geldt. Zo worden kinderen niet onnodig thuisgehouden totdat ze 24 uur volledig klachtenvrij zijn.
  • In het kader ‘wanneer een kind laten testen’ komt de zin “Een zelftest is niet voldoende: er is altijd een test bij de GGD nodig.” te vervallen. In plaats daarvan is de info bovenaan dit kader aangepast: ‘Wanneer laat je je kind in ieder geval testen door de GGD?’. In de beslisboom wordt met ‘testen’ altijd testen door de GGD bedoeld. Een zelftest kan geadviseerd worden door de GGD, maar alleen als extra testadvies, bijvoorbeeld om een besmetting eerder op te sporen.
  • Aan het kader ‘welke categorie contact’ is bij categorie 2 toegevoegd: ‘Twijfel je of het kind een categorie 2 contact is? Bel dan de GGD.’


Je kunt de beslisbomen vinden via de website van Boink


Update 16-07-2021: Nieuwe beslisbomen

Met ingang van 14 juli 2021 zijn er nieuwe beslisbomen.

Wat is er gewijzigd in de beslisboom:
-    De vraag over verkoudheidsklachten (met opsplitsing in leeftijdscategorieën) is komen te vervallen. Het zogenaamde ‘’snottebellenbeleid’’ geldt nu voor alle kinderen van 0-12 jaar.
-    Als een huisgenoot klachten heeft die passen bij corona en koorts of benauwdheid heeft, hoeft een kind niet meer thuis te blijven.
-    Rood of oranje gebied is aangepast naar ‘’land met (zeer) hoog risico (zie nederlandwereldwijd.nl)"
-    De vragen over ‘’nauw contact’’ en ‘’terugkomst uit het buitenland’’ zijn losgekoppeld. Dit is omdat kinderen die terugkomen uit een land met zeer hoog risico dringend worden geadviseerd thuis te blijven. Het is geen verplichting.
-    Op een aantal plaatsen is toegevoegd wat de regels zijn als een kind immuun is.
-    Er zijn wijzigingen gedaan in de groene kaders onderaan. Die hebben vooral te maken met het nieuwe testbeleid en de aanpassingen in het bron- en contactonderzoek.

-    De kop is aangepast. Omdat we weer meer op pad kunnen is er voor een algemene titel gekozen (thuisblijven of niet? I.p.v. thuisblijven of naar kinderopvang/school?).

Je kunt de beslisbomen vinden via de website van Boink.

Wanneer is iemand immuun?

Iemand is immuun als hij/zij:

•    in de afgelopen 6 maanden COVID-19 heeft gehad.

•    minimaal 14 dagen geleden volledig gevaccineerd is voor COVID-19.

•    COVID-19 heeft gehad en daarná een vaccinatie heeft gehad.


Update 26-07-2021: Versoepelingen

Vanaf vandaag gelden er, ook voor de kinderopvang, een aantal versoepelingen. Er is een herziene versie van het protocol geschreven en deze ontvangen ouders z.s.m.

Update 20-05-2021: Nieuwe beslisboom kinderen t/m groep 8

Er is een nieuwe versie van de beslisboom. De belangrijkste wijziging vindt plaats in het tweede blauwe blok; als een huisgenoot klachten heeft die passen bij corona én benauwd is, en deze klachten passen bij gebruikelijke/bekende klachten (zoals hooikoorts of astma), dan kan voor het kind deze vraag met 'nee' worden beantwoord. Heeft de huisgenoot naast klachten die passen bij corona ook koorts dan blijft het kind wel thuis.  Aan het blauwe blok rechtsonder is ook de uitzondering toegevoegd: als het gaat om benauwdheid of veel hoesten en passen die klachten bij gebruikelijke/bekende klachten (zoals hooikoorts of astma), dan mag het kind wel naar de opvang en/of school. Heeft het kind koorts, dan moet het thuisblijven. Verder zijn er ook een aantal wijzigingen geweest aan de vormgeving. U vindt de nieuwe beslisboom op de website van Boink. De 12+ beslisboom is niet gewijzigd.

Update 15-04-2021: BSO weer volledig open en nieuwe beslisboom

Goed nieuws! Vanaf maandag 19 april 2021 mogen de alle BSO locaties weer volledig open voor alle kinderen. Wat hebben we hiernaar uitgekeken! Onze pedagogisch medewerkers staan te trappelen om alle BSO kinderen weer te zien aankomende week. Ook is er een nieuwe beslisboom. De regels zijn niet veranderd maar wel iets verduidelijkt. Bekijk deze beslisboom op de website van Boink.

Update 15-02-2021: nieuwe beslisboom kinderen t/m groep 8

Er is een nieuwe versie van de beslisboom (per 12 februari 2021). Er zijn een aantal aanpassingen gedaan om misverstanden te voorkomen. Daarnaast is het onwenselijk om jonge kinderen die lang verkouden zijn regelmatig te testen op corona. Daarom kunnen kinderen de verkoudheidsklachten hebben die langer dan 7 dagen duren weer naar de kinderopvang/school. Deze beleidswijziging is opgenomen in een nieuwe versie van de beslisboom. U vindt de nieuwe beslisboom op de website van Boink.

Update 08-02-2021: nieuwe beslisboom

Er is een nieuwe versie van de beslisboom (per 6 februari 2021). De aanpassingen zitten in de (strengere) regels voor kinderen die in contact zijn geweest met iemand met corona.Het ‘snotneuzenbeleid’ is aangepast en de adviezen rondom het testen van kinderen zijn gewijzigd. Ook bij terugkomst uit een oranje of rood gebied gelden er nu striktere regels. De beslisboom voor kinderen van 12 jaar en ouder en volwassenen is ook vernieuwd.

Vanaf vandaag geldt dat basisschoolleerlingen met een neusverkoudheid thuis moeten blijven, met het dringende advies zich te laten testen. Dit betekent ook dat deze kinderen niet naar de (nood)opvang mogen. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar geldt dat zij met verkoudheidsklachten wel naar de opvang mogen. Volg hiervoor de beslisboom.

Een uitgebreide toelichting van de wijzigingen en de nieuwste versie van de beslisbomen zijn te vinden op de website van Boink.

Wilt u het corona protocol van Columbus Junior inzien? Dan kunt u deze opvragen via: kindadministratie@columbusjunior.nl.

Vanaf 8 februari opvang weer open - Update 04-02-2021

Vanaf maandag 8 februari gaan de basisscholen, de kinderdagopvang en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig open. Dat heeft het kabinet zondag 31 januari besloten. Volgens het OMT is het verantwoord als de kinderdagopvang en het (speciaal) onderwijs weer volledig open gaan. De buitenschoolse opvang (bso) blijft gesloten. Groepen kinderen op de bso zijn niet gelijk aan die op school, waardoor het openen van de bso tot extra contacten en mogelijk extra besmettingen zou leiden. Op de bso wordt wel noodopvang geboden. De compensatieregel voor ouders voor de kosten voor bso loopt door.

Wilt u meer lezen over de heropening van de opvang? U kunt hier meer informatie vinden.

Verlenging lockdown 2.0 - Update 12-01-2021

Op dinsdag 12 januari werd tijdens een persconferentie bekend dat de lockdown met minstens 3 weken verlengd zal worden. Of dit ook geldt voor de kinderopvang en scholen, is nog even afwachten. Binnenkort is er meer bekend over of de reguliere opvang weer open mag op 25 januari.

Lockdown 2.0 - Update 14-12-2020

Maandag 14 december heeft premier Mark Rutte bekendgemaakt dat Nederland in een strenge lockdown gaat. Voor ons betekent dit dat een groot deel van onze vestigingen gesloten zijn. Er zijn een aantal noodlocaties open voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Ook kinderen in kwetsbare posities mogen komen. Verder is het dringende advies de kinderen thuis te houden. In deze FAQ lees je de meestgestelde vragen over deze tweede lockdown.

FAQ – Veel gestelde vragen:


Mag mijn kind naar de noodopvang?

Heeft u of uw partner een cruciaal beroep? Of is er sprake van een kind in een kwetsbare positie? Alleen dan mag uw kind zonder corona klachten (zie beslisboom) naar de noodopvang.

Een overzicht van de cruciale beroepen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Hoe meld ik mijn kind aan voor noodopvang?
Werkt u of uw partner in een cruciaal beroep en wilt u uw kind(eren) naar de noodopvang brengen? Dan kunt u uitsluitend per email opvang aanvragen via kindadministratie@columbusjunior.nl. Onze kindadministratie verwerkt de aanvragen en zet ze in Konnect.

Geeft u dan a.u.b. bij het aanmelden het volgende door:

  • Naam kind + geboortedatum kind
  • Uw reguliere opvanglocatie
  • Gewenste data en de begin- en eindtijd noodopvang
  • Uw beroep en/of het beroep van uw partner

U kunt maximaal het aantal uren noodopvang afnemen waarvoor u een contract met ons heeft afgesloten. Als u meer noodopvang nodig heeft, neemt u dan telefonisch contact op met de kindadministratie.

Wat zijn de openingstijden van de noodopvang BSO?
De noodopvang voor kinderen van 4-13 jaar (BSO) wordt op schooldagen geboden aansluitend op de reguliere schooltijden. De basisschool is verantwoordelijk voor de opvang onder schooltijden. Tijdens de kerstvakantie is de BSO voor noodopvang geopend van 7:00-18:00 uur.

Hoe zit het met de compensatieregeling voor ouders met en zonder toeslag?
De compensatieregeling zoals die gold tijdens de sluiting dit voorjaar is nu ook weer van kracht. Dit betekent dat de overheid alle ouders die gebruik maken van kinderopvang, dus zowel met als zonder recht op kinderopvangtoeslag, compenseert tot het maximum uurtarief.

Het deel van het tarief dat daarboven ligt wordt weer vergoed door Columbus Junior. Het ministerie van SZW vraagt u om net als tijdens de sluiting van kinderopvang dit voorjaar, de facturen door te betalen.

De overheid vergoedt, in tegenstelling tot in maart van dit jaar, dit keer niet de kosten van extra opvang. Alleen de kosten van de reguliere contracturen worden vergoed.

Staat uw vraag er niet bij of wilt u meer weten?
Wilt u het corona protocol van Columbus Junior inzien? Dan kunt u deze opvragen via: kindadministratie@columbusjunior.nl.

De veiligheid en gezondheid van alle kinderen, ouders en medewerkers staan bij Columbus Junior voorop. Daarom volgen we de richtlijnen van het RIVM en houden wij ons aan de maatregelen van het Ministerie van VWS rondom het Coronavirus. Ouders worden structureel op de hoogte gehouden van wijzigingen via berichten en nieuwsbrieven in ons ouderportaal Konnect.

Op deze pagina worden zo snel mogelijk de laatste wijzigingen verwerkt. Mocht u meer willen lezen over de algemene richtlijnen omtrent het Coronavirus, dan kunt u terecht op de website van het RIVM.