Informatie COVID-19

Informatie COVID-19

Update 09-05-2022: Nieuwe versie beslisboom

Er is een nieuwe beslisboom. De beslisboom is te vinden op de website van Boink of te downloaden via deze link

Update 25-02-2022: Nieuwe versie beslisboom

In de nieuwe beslisboom zijn de versoepelingen van de coronamaatregelen voor kinderopvang en basisschool van 25 februari verwerkt. De beslisboom is te vinden op de website van Boink

Update 31-01-2022: Nieuwe versie beslisboom

Wat is er gewijzigd in de beslisboom vanaf 31 januari:

  • Kinderen van 0 - 18 jaar hoeven niet in quarantaine als zij een huisgenoot (categorie 1) of nauw contact (categorie 2) zijn van iemand die positief getest is op Covid-19 én zij geen klachten hebben. Voor deze kinderen geldt wel het advies om geen contact te hebben met kwetsbare personen gedurende 10 dagen nadat zij in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon.
  • Voor kinderen van 0 - 4 jaar geldt dat met milde klachten naar de opvang mogen. Als zij een huisgenoot of nauw contact zijn van iemand die positief is getest op Covid-19, en zij hebben zelf (milde) klachten, dan blijven zij thuis met daarbij het advies om te testen.
  • Voor kinderen van 4 - 12 jaar die naar de BSO gaan blijven de huidige regels gelden dat zij met (milde) klachten thuisblijven en een (zelf)test doen.
  • Er is een QR-code toegevoegd aan de beslisboom waarmee direct de meest actuele versie van de beslisboom gedownload kan worden.
  • 12+ beslisboom: de aanpassingen die gelden voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen zijn te vinden op de website van AJN Jeugdartsen Nederland.

  De beslisboom is te vinden op de website van Boink

  Update 28-12-2021: Nieuwe beslisboom 0 jaar t/m groep 8


  Wat is er gewijzigd in de beslisboom vanaf 24 december:

  • Bij het quarantainebeleid wordt er géén onderscheid meer gemaakt in immuniteit. Alle huisgenoten (categorie 1) of nauwe contacten (categorie 2) van iemand die positief test op corona gaan in quarantaine.
  • (Nauwe) contacten binnen de kinderopvang (of op school) vallen hier niet onder. Een kind of medewerker hoeft dan niet in quarantaine, tenzij de GGD anders aangeeft.
  • Dit geldt wel voor nauwe contacten in de privésfeer, dus ook als een kind buiten de opvang (nauw) contact heeft met een positief getest kind.

   De beslisboom is te vinden op de website van Boink

  Update 14-12-2021: Nieuwe beslisboom 0 jaar t/m groep 8

  Wat is er aangepast:

  • Zelftesten kunnen worden gebruikt naast het testen bij de GGD. Maar niet voor het verkorten van de quarantaineperiode. Bij milde klachten mag je gebruik maken van een zelftest. Maar bij een positieve zelftest moet zo snel mogelijk een test gedaan worden bij de GGD. Om quarantaine te verkorten is een GGD test altijd noodzakelijk. Voor meer uitleg over zelftesten, klik hier.
  • Voor kinderen van 0 jaar t/m 12 jaar die in de afgelopen 8 weken corona hebben gehad, geldt dat zij niet hoeven te testen en ook niet in quarantaine moeten. Kinderen van 0 tot en met 12 jaar hoeven dus niet thuis te blijven als zij nieuwe klachten krijgen die passen bij corona, minder dan 8 weken na de eerste ziektedag (of testdatum) van een bevestigde corona-infectie. Twijfel? Bel dan de GGD.

   De beslisboom is te vinden op de website van Boink

  Update 2-12-2021: Nieuwe beslisboom 0 jaar t/m groep 8

  Wat is er aangepast:

  • Bij een kind met klachten wordt weer onderscheid gemaakt in leeftijd: kinderen vanaf 4 jaar met klachten die passen bij corona moeten thuisblijven. Voor kinderen van 0 t/m 3 jaar met klachten die passen bij corona moet het vragenschema verder doorlopen worden.
  • Voor kinderen van 0 t/m 3 jaar met klachten die passen bij corona geldt nu ook weer dat zij thuis moeten blijven als een huisgenoot of nauw contact corona heeft.
  • Bij de vraag over komst uit (een gebied in) een land met een zeer hoog risico is toegevoegd: of met een zorgwekkende virusvariant.
  • Bij een kind zonder klachten wordt weer onderscheid gemaakt in het categorie 1 of 2-contact met iemand met corona: als dit een huisgenoot is dan blijft het kind thuis.
  • Bij een kind zonder klachten tussen de 4 jaar en groep 8 dat een categorie 2 contact is van iemand met corona, wordt gevraagd of dit contact in de privésituatie was. Deze vraag is toegevoegd omdat er nog wel eens onduidelijkheid over was. Onder privésituaties vallen bijvoorbeeld: thuis met een vriendje spelen, muziekles of sporten op minder dan 1,5 m. 
  • Als een kind als immuun wordt gezien: de termijn is verlengd van 6 naar 12 maanden.
  • Voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8 zonder klachten die in de afgelopen 8 weken corona hebben gehad geldt een uitzondering als een huisgenoot corona heeft. Zie de uitleg bij de ****: kinderen van 0 jaar t/m groep 8 die in de laatste 8 weken corona hebben gehad en nu geen klachten hebben, hoeven niet te testen en hoeven ook niet in quarantaine. Twijfel? Bel dan de GGD.

   De beslisboom is te vinden op de website van Boink

  Update 24-11-2021: Nieuwe beslisboom 0 jaar t/m groep 8


  Wat is er aangepast:

  • Als een kind een besmette huisgenoot heeft, dan mag het kind NIET naar de opvang of school. Deze regel is per 19 november 2021 ingegaan. Als een persoon besmet is, dan moeten alle huisgenoten in quarantaine. Het maakt daarbij niet uit of de huisgenoten gevaccineerd/ongevaccineerd zijn, wel of geen klachten hebben, of immuun/niet-immuun zijn. Iedereen blijft thuis.
  • Bij kinderen zonder klachten is de vraag over het contact met iemand met corona opgesplitst. Want er is verschil tussen huisgenoten (categorie 1) en nauwe contacten (categorie 2: meer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter).
  • Voor nauwe contacten (categorie 2) geldt nog steeds de uitzondering: groep- en klasgenoten van één besmet persoon hoeven NIET in quarantaine. De GGD bepaalt of in specifieke situaties alsnog quarantaine nodig is, ook bij meer dan 1 besmetting.
  • Er is een vraag toegevoegd voor kinderen van 4 jaar t/m groep 8 of het nauwe contact in een privésituatie is geweest. Bijvoorbeeld als een kind bij een besmet kind thuis heeft gespeeld of gelogeerd. Kinderopvang en school worden niet als privésituaties gezien. Het wordt aangeraden om bij contacten in privésituaties de GGD te bellen om advies.
  • Bij het dringende advies om te laten testen is toegevoegd "door de GGD"; een zelftest geldt niet als officiële test.
  • Het gevolg van de veranderingen in het beleid van de overheid is helaas dat er weer meer stappen doorlopen moeten worden voor kinderen zonder klachten. Er is alles aan gedaan om de beslisboom zo overzichtelijk mogelijk te houden.

  De beslisboom is te vinden op de website van Boink

  Update 21-10-2021: Nieuwe beslisboom 0 jaar t/m groep 8


  De wijzigingen:

  • Het tekstblok ‘Bedenk vóór je begint’ heeft meer nadruk gekregen omdat het informatie bevat die je móet weten voordat je de beslisboom gaat gebruiken.
  • De startvraag is vervangen door het uitgangspunt “kind MET of kind ZONDER klachten” (grijze blokken).
  • De nieuwe quarantaineregel voor 0 t/m 3 jarigen is verwerkt. Vanaf 15 oktober hoeven kinderen van 0 t/m 3 jaar niet meer in quarantaine als zij een huisgenoot (categorie 1) of nauw contact (categorie 2) zijn van iemand met COVID-19. Dit geldt voor contacten zowel binnen als buiten de kinderopvang. Wel krijgen zij het advies om bij het ontstaan van klachten thuis te blijven en te testen. Zie de handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 t/m 12 jaar) van het RIVM. https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen. 
  • De toelichting bij de *, ** en *** zijn gebundeld in één kader zodat de informatie makkelijker vindbaar is.
   Bij de toelichting op categorie 2 contacten stond: “Groep- en klasgenoten van een enkel besmet kind hoeven niet in quarantaine.” In deze zin is ‘kind’ vervangen door ‘persoon’, want het geldt ook als de medewerker/leerkracht besmet is. Dat is ook verwerkt in het blauwe blokje in de boom.
  • Bij de 'gebruikelijke klachten' is 'chronische luchtwegklachten' toegevoegd.
  • Het tekstblok met informatie over testen is verwijderd. Die informatie diende niet het primaire doel van de beslisboom, namelijk bepalen of een kind thuis moeten blijven of niet. Nu is er meer ruimte voor relevantere informatie en oogt de boom overzichtelijker. In het kader ‘Wanneer mag een kind weer naar de opvang/school?’ is nu wel een verwijzing opgenomen naar de website van de Rijksoverheid, waar de informatie over het testen van kinderen staat.

  Update 06-10-2021: Nieuwe beslisboom 12 jaar en ouder


  De wijzigingen:

  • Personen vanaf 12 jaar moeten 10 dagen in quarantaine als zij uit een zeer hoog risicogebied komen. Daarom is in de beslisboom ‘Land met (zeer) hoog risico’ aangepast naar ‘Land met zeer hoog risico’ (zie ook nederlandwereldwijd.nl).
  • Er is een url toegevoegd naar de website van de Rijksoverheid met meer informatie over de quarantaineplicht na terugkomst uit het buitenland.
  • Wanneer mag een niet-getest kind weer naar de opvang/school? Een kind mag in het geval van aanhoudende milde klachten na 7 dagen (nadat de klachten zijn begonnen) weer naar de kinderopvang of school, tenzij er nog een quarantaine-advies geldt. Zo worden kinderen niet onnodig thuisgehouden totdat ze 24 uur volledig klachtenvrij zijn.
  • In het kader 'wanneer een kind laten testen' komt de zin "Een zelftest is niet voldoende: er is altijd een test bij de GGD nodig." te vervallen. In plaats daarvan is de info bovenaan dit kader aangepast: 'Wanneer laat je je kind in ieder geval testen door de GGD?’. In de beslisboom wordt met 'testen' altijd testen door de GGD bedoeld
  • Aan het kader ‘welke categorie contact’ is bij categorie 2 toegevoegd: ‘Twijfel je of het kind een categorie 2 contact is? Bel dan de GGD.’

   De beslisboom is te vinden op de website van Boink