Nieuws

Veilig in het verkeer met kinderen

23 november 2022

Veilig in het verkeer meedoen is een belangrijk doel bij Columbus Junior.

Hoe zorg je ervoor dat kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers bewuster omgaan met het verkeer? In Tubbergen hebben ze een cursus gevolgd om er achter te komen hoe je dit kunt aanpakken.

Cursus ‘Jongleren in het verkeer’

Een aantal pedagogisch medewerkers van Columbus Junior de Huve in Tubbergen hebben samen met enkele leerkrachten van basisschool de Wiekslag in Tubbergen de cursus ‘Jongleren in het verkeer’ gevolgd. Na de cursus hebben zij dit thema uitgewerkt zodat ze samen met de kinderen van de basisschool, de BSO, de peuters en ook de baby’s aan het thema konden werken. De cursus werd gegeven door Windtkracht Verkeerseducatie en is een initiatief vanuit de gemeente Tubbergen.

Spelenderwijs leren over verkeer

Door middel van diverse activiteiten leren de kinderen spelenderwijs over het verkeer. Zo hebben we bijvoorbeeld parcourtjes uitgezet op de speelplaats. Daar konden de kinderen politieagentje spelen en stonden er verkeerslichten die echt werken. Ook hebben de kinderen hebben gedanst op muziek. Ze moesten stoppen als de politie op zijn fluitje floot en als het verkeerslicht op rood stond.

Daarnaast is er veel gewandeld en tijdens het oversteken vertelden de kinderen wat zij zagen. We hadden zelfs een oversteek liedje! Met de kinderen hebben we ook over zebrapaden gelopen. En samen hebben ze in de groep zelfs eigen zebrapaden gemaakt. 

In het verkeer zijn veel verschillende geluiden. Hier hebben we naar geluisterd en benoemd wat we hoorde. We hebben ook voertuigen bekeken en hier ook benoemd wat we zagen en geluisterd naar de geluiden. De baby’s deden natuurlijk ook mee! Met name bij het luisteren naar geluiden en kijken van plaatjes uit het verkeer en van voertuigen. De baby’s leren door alles te benoemen. 

Er is veel geleerd

Iedereen was erg enthousiast over het thema. De kinderen hebben veel opgestoken van de regels in het verkeer. Nog steeds horen we kinderen heel duidelijk vertellen wat ze moeten doen bij het oversteken. Het boekje van ‘Fixie wil ook mee’ heeft hier veel aan bijgedragen. Het thema had van ons nog wel iets langer mogen duren. We hebben het thema helemaal uitgewerkt in een themakatern volgens Uk en Puk (voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen van 0 t/m 4 jaar). Zo kunnen we volgend jaar makkelijk weer met dit onderwerp aan de slag.

Ervaring thuis rond het thema verkeer 

Moeder van Rimke verteld: “Bij Columbus Junior in Tubbergen is er de afgelopen periode aandacht besteed aan het thema verkeer. Onze dochter Rimke (2,5 jaar) heeft van dit thema veel opgestoken. Het thema leent zich ervoor om praktijksituaties zo reëel mogelijk na te bootsen. Zo hebben we thuis geoefend met oversteken en nog leuker een bezoekje gebracht aan het verkeerslicht. Zo weet ze heel goed dat ze bij het oversteken van de straat moet stoppen, kijken naar links, rechts, links en als er niks aan komt: oversteken! Daarnaast weet ze wat ze bij het verkeerslicht bij de kleuren rood en groen moet doen. Als het rood is moet ik stoppen en als het groen is mag ik door! Het boekje van ‘Fixie wil ook mee’ maakt het nog levendiger. Zo ziet Rimke enkele gevaren en benoemd dit ook. Een thema wat leeft en mooi nagebootst kan worden in de praktijk.”