meer

Columbus Junior: kinderopvang van 0-13 jaar

Klachtenregeling

Ondanks al onze inspanningen, kan het zijn dat ouders toch iets anders van ons krijgen dan zij verwachten. Wij doen er alles aan om de verschillen in verwachting boven tafel te krijgen, alleen dan kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

Mening en verwachtingen

Wij vragen ouders geregeld om hun mening en verwachtingen, bijvoorbeeld in de tien minutengesprekken. Daarnaast nodigen wij hen van harte uit om zaken ter verbetering aan te geven. Dit kan door een e-mail te sturen naar de oudercommissie van de desbetreffende vestiging of door verbeterpunten aan te geven bij de directie of teamleiders. Deze meningen en verbeterpunten nemen wij mee in ons beleid en in de werkoverleggen.

Klachten

Ondanks dat, kan het voorkomen dat ouders een klacht hebben. Het meest gebruikelijk is dan om de klacht eerst bij de betreffende medewerker neer te leggen. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u de teamleider benaderen. Mocht deze interne klachtenprocedure niet binnen vier weken tot een bevredigende oplossing of antwoord leiden, dan kunt u bij de geschillencommissie kinderopvang uw klacht indienen.

Klachtenreglement

Klik op onderstaande button om ons klachtenreglement te downloaden.

Download klachtenreglement

Beoordelingen via VerbeterMeter