meer

Columbus Junior: kinderopvang van 0-13 jaar

Missie en Visie

Stapje voor stapje wandelt de kleine Columbus door zijn eigen wereld. Hij is nog maar klein, maar kan al zoveel! Hij leert de wereld om zich heen kennen, omdat hij zo nieuwsgierig is. Maar ook omdat de mensen om hem heen ervoor zorgen dat hij veilig kennis kan maken met zijn omgeving, vanuit een gevoel van vertrouwen en geborgenheid. Stapje voor stapje gaat Columbus op ontdekkingsreis.

Onze missie

Columbus Junior neemt kinderen mee op ontdekkingsreis door de wereld. In haar rol als medeopvoeder daagt Columbus Junior kinderen uit en ondersteunt hen om in elke leeftijdsfase nieuwe dingen te ontdekken. Zo kunnen zij zich ontwikkelen tot evenwichtige mensen die hun eigen talenten onderkennen en benutten, overeenkomstig hun eigen capaciteiten en mogelijkheden.

Onze visie

 • Wij laten kinderen de wereld ontdekken met behulp van een breed activiteitenaanbod en voldoende ontwikkelingsmateriaal, onder liefdevolle begeleiding van onze pedagogisch medewerkers.
 • Wij zorgen ervoor dat kinderen, ouders en medewerkers zich veilig en vertrouwd voelen. De ‘wij-cultuur’ binnen onze organisatie is voor ons zeer waardevol. Door de ‘platte’ organisatiestructuur zijn de lijnen kort, contacten snel gelegd en zaken snel geregeld.
 • Wij laten kinderen de wereld ontdekken, maar zorgen er tevens voor dat we zelf blijven ontdekken en ontwikkelen. We anticiperen op (nieuwe) ontwikkelingen in de sector en investeren in onze medewerkers, zodat ook zij zichzelf blijven ontdekken en ontwikkelen.
 • Wij willen bijdragen aan versterking van de kinderopvang als een duurzame en vitale sociaal-economische voorziening. Wij ontwikkelen de duurzame kinderopvang. Kinderopvang kan immers alleen bijdragen aan optimale ontwikkeling en een gelukkig leven voor kinderen als er een mooie en leefbare wereld is om door te geven. Het innovatieve karakter van onze invulling van duurzame kinderopvang zit ’m in de naadloze verbinding tussen de sociale functie en de ecologische verduurzaming. Daarmee lopen wij binnen de kinderopvangbranche voorop. Met concrete maatregelen in en om onze opvanglocaties en met bewustwording en ‘groene opvoeding’ van de kinderen die wij opvangen – en via hen hun ouders. Meer weten over duurzaamheid bij Columbus Junior

Zeven uitgangspunten

Onze visie willen wij natuurlijk tot uiting brengen in de praktijk. Daarom hebben wij onze visie omgezet in zeven praktische uitgangspunten. Deze uitgangspunten worden gedragen door alle pedagogisch medewerkers en vormen de basis voor ons dagelijks handelen:

 • Net als thuis; veilig en vertrouwd; Opvang in huiselijke sfeer waar kinderen zich prettig voelen;
 • Het kind staat voorop en ieder kind is welkom; Ieder kind moet zich prettig kunnen voelen bij de opvang;
 • Door de ogen van het kind kijken; Vanuit het perspectief van het kind kijken;
 • Regisseer de dag; Flexibel inspelen op gebeurtenissen die plaats vinden op een dag;
 • De buitenwereld binnen halen; Gedoseerd kinderen kennis laten maken met de wereld buiten;
 • De groep als inspiratiebron; Kinderen leren van elkaar, delen ervaringen en hebben plezier met elkaar;
 • De pedagogisch medewerker als inspiratiebron; Vanuit een voorbeeldrol omgaan met kinderen;
Beoordelingen via VerbeterMeter