Vacatures

Lid oudercommissie

De oudercommissie van Columbus Junior zoekt voor diverse vestigingen enthousiaste ouders!

Inspraak ouders

Sinds de invoering van de Wet Kinderopvang in januari 2005 is in de wet vastgelegd dat ouders inspraak hebben in de kinderopvang middels oudercommissies. De leden van de oudercommissies (OC’s) worden betrokken bij de totstandkoming van de plannen en worden geïnformeerd over de gang van zaken op de vestigingen en de (altijd veranderende) omstandigheden waarmee de kinderopvang te maken heeft. De OC’s kunnen gevraagd of ongevraagd hierover adviseren.

Positieve instelling

Als leden van de OC vinden wij het belangrijk dat we vanuit een positieve instelling meedenken en adviseren. De leden van de OC behartigen niet alleen de belangen van hun eigen kind(eren), maar ook die van uw kind(eren). Een OC-lid houdt dagelijks de gang van zaken in de gaten wanneer hij/zij het kind brengt en haalt en fungeert als aanspreekpunt voor ouders. Daarnaast vergadert de OC ongeveer vier keer per jaar op een avond.

Interesse?

Heeft u interesse om zitting te nemen in de oudercommissie? Neem dan contact op met de teamleider of stuur een mail naar oudercommissie@columbusjunior.nl.