meer

Columbus Junior | Onze vestigingen

 terug naar vestigingen

De Kijkdoos

  • Dagopvang
  • BSO
  • VVE

De Kijkdoos ligt middenin de wijk Roombeek. Samen met Peuteropvang de Bosuiltjes, CBS Anna van Buren en OBS Roombeek vormen wij Integraal Kindcentrum (IKC) Roombeek.

Groepsindeling dagopvang

De Kijkdoos biedt reguliere en flexibele dagopvang op de volgende stamgroepen:

Gele Uil Dagopvang 0 -2 jaar
Paarse Uil Dagopvang 0 - 2 jaar
Rode Uil Dagopvang 0 -2 jaar
Blauwe Uil Dagopvang 2 - 4 jaar
Groene Uil Dagopvang 2 - 4 jaar
Oranje Uil Dagopvang 2 - 4 jaar
Regenboog Uil Dagopvang 2 - 4 jaar
Roze uil Dagopvang 0 - 2 jaar
Uilenbende Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar
Uilenclub Buitenschoolse opvang 7 - 13 jaar

Ter ondersteuning van het dagprogramma en om aan te sluiten bij de behoeften van het individuele kind, gebruiken wij in alle groepen het VVE-programma Uk en Puk.

Wij bieden bij De Kijkdoos ook extra spelen en leren (VVE, Voor- en Vroegschoolse Educatie) in de peutergroep. Extra spelen en leren is bedoeld voor peuters van 2-4 jaar, die op bepaalde ontwikkelgebieden een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Kinderen die een indicatie voor extra spelen en leren (VVE, Vroeg- en Voorschoolse Educatie) hebben van het consultatiebureau, worden twee extra dagdelen geplaatst, deze worden door de gemeente Enschede vergoed. De dagdelen worden afgenomen op vier verschillende dagen. Meer weten? Neem dan contact op met De Kijkdoos

De Kijkdoos biedt BSO in de vorm van voor- en naschoolse opvang. De kinderen kunnen eventueel bij ons het meegebrachte ontbijt nuttigen en spelen totdat zij door ons naar school worden gebracht.

Onze BSO maakt gebruik van de omliggende schoolpleinen en sportzaal Prismare. Gedurende het gehele jaar wordt themagericht gewerkt. Wij bieden de mogelijkheid om kinderen tegen vergoeding van het uurtarief naar hun sport te brengen. Deze locaties mogen zich maximaal een half uur van de BSO bevinden.

Scholen

De volgende scholen maken gebruik van De Kijkdoos:

Foto's

 terug naar vestigingen

Uw kosten

Benieuwd hoeveel u betaalt voor onze opvang? Bereken eenvoudig uw kosten.

bereken uw kosten

Locatie bekijken

Locatie bekijken? Geen probleem! Wij geven u geheel vrijblijvend een rondleiding.

rondleiding aanvragen

Inschrijven

Als u gebruik wilt maken van onze kinderopvang schrijft u zich vrijblijvend in.

vrijblijvend inschrijven