meer

Columbus Junior | Onze vestigingen

 terug naar vestigingen

Lumen

  • BSO
  • Peuteropvang

Het Integrale Kindcentrum Lumen is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Bij Lumen bieden wij buitenschoolse opvang en peuteropvang.

Kinderopvang bij Lumen

Binnen IKC Lumen zijn wij de voor- en naschoolse partner in het samenwerkingsverband met openbare basisschool De Uitvinding en Katholieke basisschool de Kubus. In goede afstemming met ouders/verzorgers zijn we verantwoordelijk voor liefdevolle opvang en wereldverkennend onderwijs.

Van ‘Samen doen’ kun je genieten en kinderen, ouders en medewerkers van IKC Lumen profiteren daar optimaal van. Voor een brede optimale ontwikkeling is er continu afstemming en verbinding met de wijk.

Om jonge kinderen in de gelegenheid te stellen zich spelenderwijs voor te bereiden op de basisschool, biedt de gemeente VVE-plaatsen. Voor peuters is kinder- of peuteropvang van wezenlijk belang voor de ontwikkeling.

Kinderen spelen hier samen met leeftijdsgenootjes en worden gestimuleerd in hun ontwikkeling door een enthousiast team van pedagogisch medewerkers. Er wordt speciaal aandacht besteed aan taal en spraak, motoriek, spel, sociale en emotionele vaardigheden.

Wijkgebouw Lumen

Binnen het wijkgebouw Lumen zijn tevens de volgende partijen gevestigd: Logopedie Centrum/ GGD Twente (consultatiebureau)/ Fysiotherapie Fit-Clinic/ De Vleeschhouwerij/ De Woonplaats. Wilt u meer weten over het IKC Lumen? Neem dan een kijkje op de website van wijkvoorziening Lumen: www.lumen.nl

Peuteropvang

Lumen biedt Peuteropvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar op maandag t/m vrijdag. Een peuterarrangement bestaat uit twee gekoppelde dagdelen op verschillende dagen in de week.

Kinderen die een VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie) verwijzing hebben van het consultatiebureau, worden twee extra dagdelen geplaatst, deze worden door de gemeente Enschede vergoed. De dagdelen worden afgenomen op vier verschillende dagen.

Onze dagdelen:
Ochtenddeel: 08:15 tot 12:15 uur
Middagdeel: 13:00 tot 17:00 uur

Buitenschoolse opvang

Wij bieden bij Lumen tevens buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. U kunt bij ons terecht voor zowel voor- als naschoolse opvang, gedurende de gehele week. Onze voorschoolse opvang is open vanaf 07:00 uur, de naschoolse opvang is er tot 18:00 uur.

Groepsindeling

Lumen biedt peuteropvang en BSO op de volgende groepen:

Vuurvliegjes Peuteropvang 2 - 4 jaar
Lantaarntjes Peuteropvang 2 - 4 jaar
BSO Buitenschoolse opvang 4 - 13 jaar (2 groepen)

Scholen

De volgende scholen maken gebruik van Lumen:

Foto's

 terug naar vestigingen

Uw kosten

Benieuwd hoeveel u betaalt voor onze opvang? Bereken eenvoudig uw kosten.

bereken uw kosten

Locatie bekijken

Locatie bekijken? Geen probleem! Wij geven u geheel vrijblijvend een rondleiding.

rondleiding aanvragen

Inschrijven

Als u gebruik wilt maken van onze kinderopvang schrijft u zich direct in.

direct inschrijven